NORNorsk ENGEnglish

Takk skal dere ha!

Vertskapet ved Rangøy Rorbu har gått av med pensjon.
Takk for alle dei fine minna!

Varme helsingar
Marit og Inge Rangøy